NL

FR

Numerical Artefacts Museum
NAM-IP, asbl

Rue Henri Blès 192A
B5000 Namur (Salzinnes) - Belgique
info@nam-ip.be
Tél: +3281346499

Programma voor scholen

Ons programma richt zich tot leerlingen vanaf het vierde leerjaar.

Wil je een geleid bezoek, een workshop of zelfs een hele dag doorbrengen in het museum?

Vanaf het vierde leerjaar kun je het Computer Museum ontdekken.

Een bezoek kan in twee delen opgesplitst worden:

• een geleide bezoek van 1u tot 1u30, aangepast aan de leeftijd van de bezoekers
• hierop aansluitend een workshop van 1u tot 1u30

 

Ons aanbod

De exponentiële evolutie van de techniek is voor jongeren van de XXIe eeuw een uitdaging om die nieuwe technologie te leren en te begrijpen. Deze digital natives, geboren in een digitale wereld, maken hier niet altijd een goed gebruik van omdat ze niet weten hoe dit alles tot stand kwam en hoe het allemaal werkt. Deze kennis is een van de sleutels die een intelligent gebruik van een wereld verbonden met computers, smartphones en sociale netwerken toelaat.

 

De pedagogische dienst van het NAM-IP computermuseum wil uw leerlingen helpen om de digitale revolutie te begrijpen. Hiervoor bieden we vijf workshops aan waarin ze zonder gebruik te maken van computerschermen of netwerken de ontwikkeling van het rekenen en de informatica kunnen ontdekken door middel van observatie, logica en vraagstelling.

Hoe ontstond informatica?
Wat zit er in een computer?
Hoe maakt hij verbinding?
Hoe verwerkt hij al die gegevens?
Hoe werkt een programma?
Zijn mijn persoonlijke gegevens behoorlijk beveiligd?…

 

Na afloop van de workshops kunnen de deelnemers op onze Cybersimpel terminal ontdekken hoe ze zich on-line beter kunnen beschermen en zo de risico’s van hacking en phising vermijden..

 

Deze workshops sluiten aan op een speels bezoek aan de permanente tentoonstelling. Het bezoek en de workshops sluiten maximaal aan bij de leerprogramma's en in het bijzonder voor volgende competenties:

 

• Lager onderwijs en eerste graad secundair:
Technologische opvoeding en wiskunde.
Onze doelstelling: de basis van de informatica leren begrijpen en de toepassing ervan in het dagelijkse leven.

•ASO en TSO:
STEM .
Onze doelstelling: leren logisch redeneren en dit toepassen bij het oplossen van een probleem.

• Middelbaar onderwijs richtingen informatica, electronica of micro-electronica:
2e en 3e graad doorstroomrichting of praktijkopleiding informatica, electronica of micro-electronica.
Onze doelstelling: helpen bij het bereiken van de eindtermen.

 

Tarieven

• Toegang tot het museum en geleid bezoek : per 15 deelnemers: 75 €
• Workshop: per 15 per deelnemers: 50 €
• De eerste begeleider gratis

Praktisch

• Voor workshops verdelen we grotere groepen per 15.
• Voorzie een begeleider voor elke groep van 15 deelnemers.
• Reservatie verplicht minstens 3 weken vooraf via:
 animation@nam-ip.be  
• Algemene voorwaarden voor reservaties. ▶

 

 

Mogelijke workshops

1. • Wat is een algoritme? Ontdek het programmeren. ▶

2. • Coderen en decoderen met Enigma ▶

3. • Een computer van binnenuit gezien ▶

4. • Rekenen met hulpmiddelen en machines, zowel decimaal als binair ▶

5. • Uitgebreid bezoek van de tentoonstelling. ▶