NL

FR

Tentoonstelling

picture

▶CONN3CT door Ward Desmet

De collecties die door de vzw NAM-IP in bewaring genomen werden staan modulair opgesteld. Hiervoor werden maritieme containers ingericht als tentoonstellingsruimtes. De container kwam tegelijkertijd met de opkomst van de commerciële informatica tot ontwikkeling: sinds McLean in 1952 deze containers in de U.S.A. op de markt bracht werden ze vanaf de jaren 1960 ook in Europa toegepast.

In enkele van onze containers worden onze reserves (stukken uit de collecties die niet tentoon gesteld worden) beschermd en bewaard, terwijl andere zijn ingericht om de belangrijkste stukken op een pedagogisch verantwoorde en attractieve manier tentoon te stellen.

De permanente tentoonstelling zal aangevuld worden met tijdelijke tentoonstellingen die de actualiteit of een bepaald thema weergeven. Het voornaamste doel van het NAM-IP museum is verzamelingen over baanbrekende informatica in België ten toon te stellen en onder de aandacht te brengen.

Iedere verzameling toont zeldzame of belangrijke stukken voor de geschiedenis van de informatica en hun impact op de maatschappij.

Zowel het werkend mechanografisch atelier met machines van Bull als de eerste Bancontact (ook van Bull) die in België geïnstalleerd werd vormen een patrimonium van eerst orde.

Ook de collectie van Jacques Lemaire met zeer diverse manuele, mechanische, elektrische en vanaf de jaren 1970 ook elektronische rekenapparaten geeft ons een inzicht in de evolutie in dit domein.

Maar er is ook de toepassing van informatica op een van de oudste teksten uit de geschreven traditie (waar we ons met het elektronisch medium van verwijderen), de Hebreewse Bijbel uit de collectie Informatique & Bible (Maredsous).

De tijdlijn toont ons de algemene geschiedenis van de informatica en belicht de Belgische connectie in deze geschiedenis.

ve