NL

FR

In stand houden

picture

▶De magnetische trommel van de USSC90 – 1958 door W. Desmet

▶De machine van Herman Hollerith, haar uitvinder en zijn concurrenten
door E. Desmet

Het voornaamste doel van een museum is de bewaring en het in stand houden van een belangrijk patrimonium voor latere generaties. Om ons hierin te helpen genieten we de steun van het Fonds "Baanbrekende Informatica in België - Informatique Pionnière en Belgique" van de Koning Boudewijnstichting.

Dit Fonds kreeg, einde 2013 en begin 2014, legaten uit verschillende Belgische informatica collecties die dreigden te verdwijnen. In juni 2014 kocht het een gebouw aan in Salzinnes (Namen) om hierin deze collecties veilig te stellen. Het heeft aan de vzw NAM-IP toevertrouwd om deze te bewaren en ten toon te stellen in juli 2014. Om dit mogelijk te maken werd het gebouw in orde gebracht om deze collecties te bewaren en aan het publiek te tonen.

Hierom moest ook een cultureel project uitgewerkt worden: welke visie moet je aan een zo ruim mogelijk publiek meegeven over de erfgoedwaaarde van deze verzamelingen ?

Maar ook een project voor het museum zelf was nodig: hoe kun je aan al die verschillende doelgroepen toegange geven tot dit patrimonium? Inventarisatie, historische en technische beschrijving, restauratie van oude apparaten en software, virtualisatie om via een lokaal netwerk te communiceren, lacunes in de collecties aanvullen, onderhoud en verbeteren van lokalen en bewaarprocedures, zijn allemaal taken die nodig zijn om op midden en lange termijn de bewaring te verzekeren.

Vanaf april 2014 werd de collectie van Bull ondergebracht in de hall NAM-IP in Salzinnes. In juli en september 2014 volgde een deel van de collectie Informatique et Bible van de abdij van Maredsous, terwijl ondertussen ook grote verbouwingswerken werden uitgevoerd : het dak werd vernieuwd,een beveiligde afsluiting werd geplaatst, maar ook verwarming, sanitair en electriciteit. Vanaf december 2014 komen ook de collectie rekenapparaten van Jacques Lemaire en de collectie van het Maison des Ecritures d'Informatique & Bible de collectie van Bull-FEBB vervoegen. Einde maart 2015 waren al deze werken voltooid en het museum opende op 27 oktober 2016.