NL

FR

Onderzoek

picture
 

Een museum dient de betekenis van de objecten en de artefacten die er bewaard worden te duiden voor de geschiedenis en het leven van de bezoekers. Dit betekent dat de verantwoordelijken van het museum niet alleen bewaarders en beheerders zijn.

Een museum project is dus een cultureel project.

Dit cultureel project bevat onder andere het opmaken van een inventaris van alle artefacten die hier bewaard worden met genormaliseerde en volledige beschrijvingen die met betrouwbare bronnen geverifieerd zijn. Ook het opzoeken van de geschiedenis van hun ontstaan, hun gebruik en hun verspreiding (het impact op commercieel, economisch, sociaal en cultureel gebied), het beschrijven van het sociale milieu waarin ze ontstonden (meer bepaald : de mensen, de ondernemingen, de netwerken) en hun plaats in de technologische geschiedenis en de geschiedenis in het algemeen. Uitzonderlijke stukken dienen gedetailleerd beschreven te worden en beschreven in wetenschappelijke publicaties.

Onderzoeksprojecten in samenwerking met universiteiten en hogescholen moeten worden opgezet. Het restaureren van historische artefacten vraagt een minitieus werk van gepassioneerde onderzoekers die zowel de logica als het functionneren en de materialen die gebruikt werden opzoeken. Een restauratie atelier zal ingericht worden en toegankelijk zijn voor onderzoekers en voor een deskundig publiek.

 

NAM-IP werkt samen met deze instellingen :
• Réseau de Préservation des Patrimoines informatiques (REPPI)
• Faculté d'Informatique de l'UNamur
• Maison de la Métallurgie et de l'industrie à Liège (MMIL)
• Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL)
• Conservatoire des Arts et Métiers de Paris (CNAM)
• ACONIT (Grenoble)
• Directions des Musées de la Féfération Wallonie Bruxelles
• Musées et Société en Wallonie (MSW)
• NEW (Namur Europe Wallonie)