We zijn gesloten, we openen van 10h00

500

m² tentoonstellingsruimte

+300

artefacten om te ontdekken

3

eeuwen van evolutie

Ga terug in de tijd om de overblijfselen van het verleden te ontdekken

In het Computermuseum NAM-IP kun je de evolutie van informatica en digitale technologie vanaf het prille begin leren kennen. Reis door de tijd en ontdek de statistische machine van Hollerith (einde 19e eeuw), boekhoud- en typmachines, ponskaartmachines, de eerste computers die in België in de jaren 1960 geïnstalleerd werden en de personal computers van de jaren 1980 en 1990. Je kunt twee verschillende routes volgen: de eerste is chronologisch, waarbij we technische en technologische innovaties tonen, de tweede is meer gericht op de collecties die aan de oorsprong van het museum liggen.

De permanente tentoonstelling toont de evolutie van de informatica doorheen de tijd. Van de eerste rekenhulp en de mechanische apparaten tot het ontstaan van de electronsiche computer.

Aan de hand van elementen uit de collecties van het museum worden telkens specifieke aspecten belicht en meer bepaald hun relatie met België.

Ontdek onze collecties uit de permanente tentoonstelling

Om hun voortbestaan te verzekeren werden vier collecties die ieder een deel van de informaticageschiedenis in België belichten hier samengebracht. Elke collectie heeft haar eigen specificiteit, gerelateerd aan haar oorsprong.

Deze collecties zijn:

De collectie van Bull-FEBB en deze van het Unisys Computer Museum (J. Laffut). Deze collecties komen van bedrijven die aan de opkomst van de informatica in België meewerkten.

De collectie “Informatique et Bible” toont de evolutie van een baanbrekende toepassing die gedurende tientallen jaren verder ontwikkeld werd.

De collectie Rekensystemen danken we aan de expertise van J. Lemaire.


Deze collecties werden geschonken aan het Fonds Baanbrekende Informatica in België van de Koning Boudewijnstichting. Dit Fonds werd in april 2013 opgericht. Hierdoor hebben deze collecties nu een veilig en gewaarborgd onderkomen gevonden.

Steun het museum

Schenking van apparatuur

Wij verwelkomen uw inbreng.

Lidmaatschap en Donaties

Ontdek hoe je ons museum kunt indersteunen door lid te worden of een financiële donatie te doen. Ons jaarlijks lidmaatschap geeft je toegang tot exclusive voordelen !

Vrijwilliger worden

Het NAM-IP Museum heeft een zeer actieve gemeenschap van vrijwilligers die het werk van de vaste staf ondersteunen met een breed scala aan vaardigheden en expertise uit zowel de geesteswetenschappen als de wetenschappen.