Publicatie en communicatie

Het museum is actief op wetenschappelijk en technisch niveau met meer dan 150 bijdragen sinds 2015 en een groeiend aantal publicaties op internationaal niveau. Het museum publiceert en communiceert regelmatig over de resultaten van zijn werk werkzaamheden via verschillende kanalen: drukwerken (catalogus, boek), via zijn blog NAM-IP Infos, in de media en tijdens conferenties of speciale symposia.

Het grootste deel van de inhoud is in het Frans, alleen de internationale bijdragen zijn in het Engels.

De volledige lijst van publicaties en mededelingen is te vinden op onze Franstalige pagina